Presse: 2.723 tegn

Pressemeddelelse 2.723 tegn:

For billedkunstneren Lars Ravn er kunsten en måde at erkende verden på. Siden sin debut i 1980erne har han i et løssluppent, figurativt billedsprog beskæftiget sig med grundlæggende aspekter af det at være menneske. Med et blik for det banale i det eksistentielle og det eksistentielle i det banale udgør hverdagssituationer og sansning grundstenene i hans fortællelystne værker, hvor kunst og liv udgør to sider af samme sag. Hos Ravn blander egne erfaringer og observationer af det nære dagligliv sig med udpluk af kunsthistorien og populærkulturens omfattende billedarkiv, der omsættes til uhøjtidelige og humoristiske fabler om tilværelsens små og store dramaer, menneskelige relationer og kunstnerisk skaben. Temaer, som han bliver ved med at vende tilbage til og anskue fra nye vinkler. For ganske som man ikke kan gå ned i den samme flod to gange, er vores oplevelse af verden aldrig nøjagtig den samme; den må hele tiden sanses og erkendes på ny.

Med sin insisteren på hverdagen og sansningen handler Lars Ravns kunst i høj grad om nuet, om nærvær og udvikling og om at lære – og blive ved med at lære. Både som menneske og som kunstner. Ved siden af sin udforskning af maleriet er han blevetved med at udfordre sig selv gennem eksperimenter med andre udtryksformer som grafik, keramik, glas, skulptur, fotografi og senest de muligheder, som de digitale medier tilbyder. I en dialog med sig selv og tidligere værker har han kastet sig ud i elektroniske collagearbejder, hvor egne og lånte billeder, tegn og symboler indsættes i nye konstellationer, som scannes, printes og bemales på forskellig vis. Flere laves i serier som variationer over samme motiv. Med små forskydninger ændrer det enkelte billede karakter og giver samtidig et indblik i de mange valg og tilfældigheder, som kendetegner den kunstneriske proces.

De senere år er dialog blevet et stadig mere udtalt aspekt af Lars Ravns arbejde, ikkebare i forhold til ham selv og den eksisterende billedkultur. Budskabet Ingen skaber alene er titlen på en serie malerier fra 2005, der synes at være blevet et statement for hans praksis i dag. Foruden talrige samarbejder med danske og udenlandske billedkunstnere og kunsthåndværkere, musikere, forfattere, pædagoger, filosoffer samt børn og unge har han siden 2008 været på flere rejser til Kina, hvor han blandt andet har undervist og været medinitiativtager til et kunstnerisk og kulturelt udvekslingsprogram mellem kunstnersammenslutningen Corner og kinesiske kolleger. Med sit udprægede sociale engagement bliver kunsten hos Lars Ravn et naturligt afsæt for kommunikation, som vidner om en ukuelig tro på, at det er muligt at mødes og berige hinanden på tværs af faglige, kulturelle og geografiske grænser.