Tale v. Dr. Phil. Else Marie Bukdahl.

 

Kaninen, der visualiserer kampen for kærlighed og frihed.

Afsløring af Lars Ravns litografi, der er skabt for at give økonomisk støtte til minerydning. Projektet er iværksat af foreningen Danmark mod Landminer og projektet Kunst i Påsken. Byggeriets Hus, Frederiksberg kommune  d. 4. April. Kl. 14,00, 2009

Kaninen – kærligheden og hjertet.

Lars Ravns fascinerende billedverden er præget af uforudsigelige forløb, uventede åbninger og fortællinger om de grundmenneskelige vilkår.  Han har altid arbejdet på nybruddets skarpe iskant, samtidig med, at han har oprettet et kompliceret netværk af dialoger med kunstværker fra de mest forskellige perioder. Han har skabt en række malerier, grafiske stik og skulpturer, der på en kunstnerisk overbevisende måde opleves som vedkommende og aktuelle både for de specielt kunstkyndige, og for alle dem, der ikke er vant til at færdes i kunstverdenen. Lars Ravn har gang på gang understreget, at netop billedkunsten har en særlig gennemslagskraft, intensitet og tydelighed. For den henvender sig både til tanken, fantasien og følelsen og giver ny inspiration og ny indsigt til os i vor travle hverdag.

I 1982 træder en ny skikkelse ind i Lars Ravns billedverden. Det er en snart munter, snart sorgmodig kanin, der har en særpræget personlighed. Den træder pludseligt ind i vor verden på de mest forunderlige måder. I løbet af 80-erne og de følgende tiår dukker kaninen igen og igen op i Lars Ravns billeder, men altid i en ny fremtrædelsesform. Den  fortolker  – ofte på en humoristisk måde – forskellige sider af menneskelivet og af de holdninger, som giver livet mening og retning. Kaninen eller kaninerne går ind i vor travle hverdagsliv, får os til at standse op og se nye perspektiver i en kendt verden.

Endelig visualiserer den et vigtigt element i Lars Ravns egen livsholdning, som er inspireret af buddhismen. Han har selv beskrevet dette element som ” et flydende billede af livet som en proces.” [1], der  rummer sanselighed, kærlighed, elskovssyge og en stor portion humor.

I både Lars Ravns malerier og i hans grafiske blade møder vi kaniner, der hver for sig eller sammen visualisere især de livsbekræftende sider af tilværelsen, men af og til peger kaninerne også på de livsødelæggende sider af vor verden.

 

Adskillige af Lars Ravns værker med kaniner er placeret på offentlige institutioner, hvor de spreder glæde og giver overraskende oplevelser. På Finsencentret på Rigshospitalet hænger maleriet Kanin på Ski (2000), samt en række arbejder på papir, der er også er skabt i 2000, således bl. a. En nat i haven og Kanin med brændende hjerte.

 

Lars Ravn har altid haft et særligt godt greb om de forskellige grafiske genrer – både kobbertryk og litografi. Hans interesse for de grafiske genrer er ikke alene af kunstnerisk karakter, men skyldes også et ønske om, at god kunst for en rimelig pris skal kunne nå ud til så mange mennesker som muligt. Og netop et sådant ønske honorerer de grafiske genrer til fulde.

Det viser bl. a. det grafisk stik, som Lars Ravn skabte i 2008. På dette værk møder beskueren en kanin, der i hastigt tempo løber af sted med et flag. Den ser meget glad ud, idet den er optaget af at agitere for at kunsten skal forstås gennem kroppen og sansningen samt at kunsten kan afdække sider af virkeligheden, som ordet ikke kan få fat på.  Dette grafisk stik har stor udtrykskraft og en stærk appel til mennesker, der  kommer fra de mest forskelligartede miljøer.

Det samme gælder det litografiske arbejde, som han har skabt i forbindelse med en støtte til Foreningen Danmark mod Landminer og som vi har den store glæde at fernisere i dag. Landminer er meget modbydelige våben, fordi de bliver ved med at ramme uskyldige voksne og børn. Det er derfor meget væsentligt, at så mange som overhovedet muligt støtter kampen mod landminer. Og det kan vi gøre i dag ved at købe et litografi af Lars Ravn, der har en høj kunstnerisk værdi og som samtidig tænder nyt lys i vor ofte mørke og travle hverdagsliv, hvor vi haster fra gøremål til gøremål. På litografiet møder vi en kanin, der rejser sig op for at gribe et hjerte, der er symbol på kærligheden. Over kaninen svæver en fugl, der symboliserer den frihed, som netop de befolkninger, der er ramt af landminer, ikke har del i.  Kaninen står i et  landskab, der er præget af fred og en lysfyldt stemning. Solen smiler, blomsterne myldrer frem, men under jorden er der noget mystisk – måske landminer. De kan måske ødelægge kaninens kamp for at kærligheden og friheden kan få det sidste ord. Men vi kan lidt efter lidt sørge for at kaninen samt dens budskab kan sejre. Og dens budskab er jo netop, at kærligheden og friheden skubber krigen og al dens grusomme væsen ud i kulissen. Det kan kun lykkes, hvis vi i tide kan få ryddet de livsødelæggende miner væk.

Litografiet viser Lars Ravns sikre farvesans og hans evne til at fremtrylle en forunderlig verden, hvor ondskaben stikke hovedet frem, men hvor der altid udtrykkes håb om, at den kan udryddes. Litografiet røber også en stor billedkunstnerisk og teknisk beherskelse. For når man ser på det, får man næsten lyst til at røre ved det for at blive overbevist om, at det er et litografi og ikke et maleri. Intensiteten i farvefladerne og illusionskraften er så stærk, at man næsten tror, at det er et maleri.  Gennem en meget dygtig anvendelse af den grafiske teknik er det lykkedes at skabe et litografi på højt plan. Og under samarbejdet med Lars Ravn er der fremkommet et kunstværk, der på en overbevisende måde henvender sig til utrolig mange mennesker. Jeg håber, at mange af jer vil hænge det op i jeres stuer eller forære det til venner og bekendte. I får en kunstnerisk oplevelse, der vil gentage sig hver gang i kigger på billedet og I støtter samtidig en virkelig god sag, nemlig kampen mod landminer. Og det er jo et initiativ, der redder menneskeliv.

Kaninen, blomsterne, hjertet og de andre figurer på litografiet er modelleret med en kunstnerisk overbevisende kraft og appellerer derfor stærkt til alle vore sanser, vor forestillingsevne og vor fantasi. Det vil I opleve om lidt og igen og igen, når litografiet forhåbentlig kommer til at hænge i jeres eller jeres bekendtes stuer.

Else Marie Bukdahl

Dr. phil. Tidligere rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi.[1] Berøring – en billedbog af Lars Ravn (næsten), Kesera 2005, p. 17.